Debbie van Roermund

What a lovely place and welcoming reception in Qui Voglio. Highly recommended for the Italy lover.

Check here to see if you can book in your desired period

Accommodation 0 not found.

Debbie van Roermund

Check here to see if you can book in your desired period

Accommodation 0 not found.

DAGTarieven per Accommodatie

seizoenen 2023-2024

Voorseizoen (laag):
27 april 2024 tot 6 juli 2024
Naseizoen (laag):
9 september 2023 tot 29 oktober 2023
31 augustus 2024 tot 26 oktober 2024
Zomerseizoen (hoog):
6 juli 2024 tot 31 Augustus 2024

Altissimo
Brillante
Crescendo
Diminuendo
Elevato
Fortissimo

Laag:
€ 181.50
€ 209,00
€ 126.50
€ 104.50
€ 104.50
€ 209,00
Hoog:
€ 209,00
€ 236.50
€ 154,00
€ 132,00
€ 132,00
€ 236.50
  • De hier genoemde prijzen zijn incl. 10 % BTW (Part.IVA))
  • In Monte Roberto, waar we gevestigd zijn, betaal je geen toeristenbelasting.
  • Boeking & Administratiekosten zijn €12.50 per boeking. Deze worden aan het eind van het boekingsproces toegevoegd
  • Vanaf 1 september 2023 kunnen trouwe gasten en de lezers van onze nieuwsbrief al boeken voor volgend kalenderjaar.

DAYRates by Accommodation

Seasons 2023-2024

Preseason (low):
27 april 2024 till 6 juli 2024
Postseason (low):
9 september 2023 till 29 oktober 2023
31 augustus 2024 till 26 oktober 2024
Summer Season (high):
6 juli 2024 till 31 Augustus 2024

Altissimo
Brillante
Crescendo
Diminuendo
Elevato
Fortissimo

Low:
€ 181.50
€ 209,00
€ 126.50
€ 104.50
€ 104.50
€ 209,00

High:
€ 209,00
€ 236.50
€ 154,00
€ 132,00
€ 132,00
€ 236.50

  • The prices listed here are incl. 10 % BTW (Part.IVA))
  • In Monte Roberto, where we are located, you do not pay tourist tax.
  • Booking & Administration fees are €12.50 per booking. These are added at the end of the booking process.
  • Starting September 1, 2023, loyal guests and readers of our newsletter can already book for next calendar year.