Algemene Voorwaarden

Agrturismo Qui Voglio - Monte Roberto – Italia

1. Huurprijs en betaling

Betaling van de overeengekomen huurprijs (hierna: ‘Huurprijs’) zoals deze vermeld wordt in de reserveringsbevestiging, geschiedt in twee termijnen. De eerste termijn bedraagt 40% van de Huurprijs en dient binnen twee weken na ontvangst van de bevestiging van de reservering en deze algemene voorwaarden voldaan te worden. De tweede termijn bedraagt de resterende 60% en dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode door Agriturismo Qui Voglio, hierna ook te noemen ‘Verhuurder’, ontvangen te zijn. De termijnen dienen te worden betaald door overboeking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL04 INGB 0636 6796 24 (BIC INGBNL2A) t.n.v. DJD Stoop-Kentie.

Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de Huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Agriturismo Qui Voglio op volledige betaling van de overeengekomen prijs;

Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de Huurder niet tijdig (overeenkomstig de datum in de factuur) of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de Huurder overeenkomstig het hierboven gestelde een vergoeding verschuldigd is aan Agriturismo Qui Voglio.

Indien Verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Huurder de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van Agriturismo Qui Voglio op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door Verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de Huurder.

2. Aanvullende kosten

In de huurprijs is niet inbegrepen de wisseling van bedlinnen, welke op verzoek en tegen betaling wordt uitgevoerd. De prijzen van deze wisseling staan op de website vermeld. Tevens is tegen betaling het babypakket (€ 20,-) te huur alsmede een strandhanddoek (€ 10,-).

3. Inbegrepen kosten

De Huurprijs is inclusief de verplichte eindschoonmaak, het handdoekenpakket (p.p. bestaande uit 1 grote, 2 middelgrote handdoeken en 2 gastendoekjes) en bedlinnen. De Huurprijs is inclusief de toeristenbelasting.

Wisselen van het handdoekenpakket bij een verblijf vanaf 7 dagen of langer 1 maal per week p.p.

4. Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk aan Agriturismo Qui Voglio worden gemeld. Bij annulering van de zijde van de huurder tot tien weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode is de huurder aan Agriturismo Qui Voglio 40% van de Huurprijs verschuldigd. Bij annulering tussen tien tot zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode is huurder 60% van de Huurprijs verschuldigd. Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode is de huurder gehouden de volledige Huurprijs te voldoen.

5. Annulering door Agriturismo Qui Voglio

Indien Verhuurder door onvoorziene omstandigheden danwel door overmacht genoodzaakt is de overeengekomen huurperiode te annuleren, zal de huurder hiervan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte worden gebracht en zal restitutie van de (aan)betaling plaatsvinden.

6. Annuleren door corona.

Door corona kun je als je reist en geen risico wilt lopen, niet zonder goede reis/annuleringsverzekering.

Inmiddels zijn er verzekeringsmaatschappijen die corona gerelateerde gebeurtenissen weer verzekeren ongeacht het reisadvies.

Wilt u dus geen risico lopen bij oranje of rood negatief reisadvies voor Italië dan raden wij aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Kijk nog even goed naar de voorwaarden van uw huidige doorlopende reisverzekering. Biedt deze geen dekking sluit dan een extra annuleringsverzekering af. Dit kan al voor €85,00 per jaar. (bijvoorbeeld bij de ANWB, die coronagerelateerde gebeurtenissen sinds september 2021 weer verzekert.)

Indien annuleren noodzakelijk is, ontvangt u van ons een annuleringsfactuur, deze kunt u vervolgens indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Op deze manier verliezen wij ook geen inkomsten bij code oranje of rood. Voor code geel of groen gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden.

7. Capaciteit

Het is niet toegestaan het overeengekomen aantal personen dat verblijft in het appartement of kamer te overschrijden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van Agriturismo Qui Voglio.

8. Huisdieren

Huisdieren zijn in de appartementen of op de kamers op aanvraag toegestaan.

9. Roken

Roken in de appartementen of kamers is niet toegestaan.

10. Schade

  1. Agriturismo Qui Voglio is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de huurder tijdens zijn verblijf bij Agriturismo Qui Voglio en/of als gevolg van (het gebruik van) de bij Agriturismo Qui Voglio aanwezige voorzieningen, waaronder het zwembad en de speeltoestellen, behoudens opzet en grove schuld van Verhuurder.
  2. De huurder is aansprakelijk voor alle eventuele door de huurder veroorzaakte schade in het gehuurde of elders op het terrein van Agriturismo Qui Voglio.

11. Oplevering

Bij afloop van de overeengekomen huurperiode dient de huurder het appartement of de kamer voor 10:00 AM netjes en bezemschoon achter te laten.

12. Borg

Agriturismo Qui Voglio heeft het recht bij aanvang van de huurperiode een borg van maximaal €200,- van de huurder te verlangen. Deze borg wordt bij het einde van de huurperiode gerestitueerd, na aftrek van eventueel door de huurder gemaakte kosten.

13. Garantie

Agriturismo Qui Voglio garandeert de juistheid van de op haar website vermelde omschrijving van de appartementen en faciliteiten bij Agriturismo Qui Voglio.

14. Recht- en forumkeuze

Op de huurovereenkomst tussen de Huurder en Verhuurder is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, Nederland.

15. Aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door de akkoordverklaring per email van de huurder in reactie op de door Agriturismo Qui Voglio per email aan de huurder toegezonden reserveringsbevestiging, waarmee de huurder zich tevens akkoord verklaart met de inhoud van de reserveringsbevestiging en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst.

Op al onze producten en diensten gelden onze Algemene Voorwaarden. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

DAGTarieven per Accommodatie

seizoenen 2023-2024

Voorseizoen (laag):
27 april 2024 tot 6 juli 2024
Naseizoen (laag):
9 september 2023 tot 29 oktober 2023
31 augustus 2024 tot 26 oktober 2024
Zomerseizoen (hoog):
6 juli 2024 tot 31 Augustus 2024

Altissimo
Brillante
Crescendo
Diminuendo
Elevato
Fortissimo

Laag:
€ 181.50
€ 209,00
€ 126.50
€ 104.50
€ 104.50
€ 209,00
Hoog:
€ 209,00
€ 236.50
€ 154,00
€ 132,00
€ 132,00
€ 236.50
  • De hier genoemde prijzen zijn incl. 10 % BTW (Part.IVA))
  • In Monte Roberto, waar we gevestigd zijn, betaal je geen toeristenbelasting.
  • Boeking & Administratiekosten zijn €12.50 per boeking. Deze worden aan het eind van het boekingsproces toegevoegd
  • Vanaf 1 september 2023 kunnen trouwe gasten en de lezers van onze nieuwsbrief al boeken voor volgend kalenderjaar.